Bitcoin 2

Bitcoin 2
BTC2排名 1314

  ¥6.19   (-0.92%)
  0.000023 BTC (+1.77%)
  0.000333 ETH (+2.71%)
  1H -0.18 %
  24H -0.92%
  -17.03%
  +37.66%
  +127.04%
  -0.15%
  +1.77%
  -17.64%
  +60.52%
  -41.08%
  -0.31%
  +2.71%
  -18.09%
  +54.74%
  -71.42%

  Bitcoin 2 [BTC2] 是一 加密货币有自己的区块链. 最准确的价格 Bitcoin 2 [BTC2] is ¥6.19. Bitcoin 2 展示在4个交易所,共有8个活跃市场。 24H交易量 [BTC2] 是 ¥4 728.76, 同时 Bitcoin 2 市值为 ¥107 430 450 让它排名#1314 所有加密货币 您可以查看更多关于Bitcoin 2 [BTC2]的信息,就在

  市值 排名 1314
  历史最高
  ¥107 430 450 397.00 BTC
  ¥191.76 06 Jun 2019 % to ATH (2 998.05%)
  流通总数
  成交量(24H) 排名 3205
  17 356 434 总: 17 854 190
  ¥4 728.76 0.017494 BTC
  成交量/值(24H)
  贝塔系数
  0%
  0.95
  • 概览
  • 活动
  • 交易所 (4) / 市场
  • 投资组合 贝塔系数
  • 相似币种
  • 流动性
  • 代码进度
  • 计算ROI
  • 历史数据
  • 小工具
  • 更多......

   无法打开Wyre小部件。请稍后再试或选择其他供应商