Piyasa değeri
Total MarketCap 24h 1 478 417 702 266 ₺ 2.42%
ATH yüzdesi -69.97%
Market Cap ATH 4 922 894 435 156 ₺
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h 53 477,43 ₺ 2.37%
ATH yüzdesi -54.81%
Bitcoin ATH 118 340 ₺
17 Dec 2017
toplam hacim
Total Volume 24h 516 768 714 904 ₺
ATH yüzdesi -37.76%
ATH hacmi 830 298 994 977 ₺
15 Jan 2020

toplam pazar kapasitesi

yakınlaştırmak:

toplam pazar kapasitesi (Bitcoin hariç)

yakınlaştırmak:

toplam market kapasitesi yüzdesi (üstünlük)

yakınlaştırmak: