Piyasa değeri
Total MarketCap 24h 1 783 317 234 578 ₺ 2.78%
ATH yüzdesi -65.08%
Market Cap ATH 5 107 587 342 597 ₺
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h 60 803,02 ₺ 2.25%
ATH yüzdesi -50.48%
Bitcoin ATH 122 780 ₺
17 Dec 2017
toplam hacim
Total Volume 24h 654 031 941 850 ₺
ATH yüzdesi -31.83%
ATH hacmi 959 408 279 437 ₺
17 Feb 2020

toplam pazar kapasitesi

yakınlaştırmak:

toplam pazar kapasitesi (Bitcoin hariç)

yakınlaştırmak:

toplam market kapasitesi yüzdesi (üstünlük)

yakınlaştırmak: