Piyasa değeri
Total MarketCap 24h 1 874 785 748 280 ₺ 1.13%
ATH yüzdesi -67.32%
Market Cap ATH 5 737 443 241 197 ₺
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h 63 939,68 ₺ 0.66%
ATH yüzdesi -53.64%
Bitcoin ATH 137 921 ₺
17 Dec 2017
toplam hacim
Total Volume 24h 384 978 576 544 ₺
ATH yüzdesi -71.64%
ATH hacmi 1 357 307 353 863 ₺
13 Mar 2020

toplam pazar kapasitesi

yakınlaştırmak:

toplam pazar kapasitesi (Bitcoin hariç)

yakınlaştırmak:

toplam market kapasitesi yüzdesi (üstünlük)

yakınlaştırmak: