Piyasa değeri
Total MarketCap 24h 1 305 042 909 995 ₺ 0.09%
ATH yüzdesi -76.80%
Market Cap ATH 5 626 212 841 865 ₺
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h 45 868,99 ₺ 0.26%
ATH yüzdesi -66.09%
Bitcoin ATH 135 247 ₺
17 Dec 2017
toplam hacim
Total Volume 24h 514 736 893 545 ₺
ATH yüzdesi -61.33%
ATH hacmi 1 330 993 570 417 ₺
13 Mar 2020

toplam pazar kapasitesi

yakınlaştırmak:

toplam pazar kapasitesi (Bitcoin hariç)

yakınlaştırmak:

toplam market kapasitesi yüzdesi (üstünlük)

yakınlaştırmak: