Transparentność

Ta strona dostarcza kompleksowe dane nt. różnic pomiędzy cenami aktywów na giełdach, stanem giełd i płynnością rynków (obliczamy dla zleceń w zasięgu do 10% od ceny rynkowej - spot).

Różnice pomiędzy cenami na giełdach

Stan giełd

Głębokość rynku