Uniswap

Uniswap
UNI排名 16

¥149.49   (+3.62%)
0.000499 BTC (+1.12%)
0.016061 ETH (+2.1%)
1H +0.96 %
24H +3.62%
-18.93%
+48.33%
-
+0.89%
+1.12%
-0.89%
+8.98%
-
+1.49%
+2.1%
+7.16%
+39.69%
-

Uniswap [UNI] 是一 代币基于 Ethereum 区块链. 最准确的价格 Uniswap [UNI] is ¥149.49. Uniswap 展示在35个交易所,共有77个活跃市场。 24H交易量 [UNI] 是 ¥6 749 317 871, 同时 Uniswap 市值为 ¥31 431 150 912 让它排名#16 所有加密货币 您可以查看更多关于Uniswap [UNI]的信息,就在

市值 排名 16
历史最高
¥31 431 150 912 104 819.00 BTC
¥210.87 20 Feb 2021 % to ATH (41.06%)
流通总数
成交量(24H) 排名 17
210 257 414 总: 1 000 000 000
¥6 749 317 871 22 508.28 BTC
成交量/值(24H)
贝塔系数
21.47%
0.97
 • 概览
 • 活动
 • 交易所 (35) / 市场
 • 投资组合 贝塔系数
 • 相似币种
 • 流动性
 • 计算ROI
 • 历史数据
 • 小工具
 • 更多......

  我们无法打开Wyre小部件。请稍后再试或选择其他供应商