Uniswap

Uniswap
UNI排名 11

¥114.94   (-2.14%)
0.000515 BTC (-3.67%)
0.008217 ETH (-2.6%)
1H +0.07 %
24H -2.14%
+8.31%
+8.64%
-
+0.11%
-3.67%
-0.36%
+1.72%
-
+0.07%
-2.6%
-4.53%
-5.98%
-

Uniswap [UNI] 是一 代币基于 Ethereum 区块链. 最准确的价格 Uniswap [UNI] is ¥114.94. Uniswap 展示在51个交易所,共有145个活跃市场。 24H交易量 [UNI] 是 ¥1 285 292 917, 同时 Uniswap 市值为 ¥66 112 891 220 让它排名#11 所有加密货币 您可以查看更多关于Uniswap [UNI]的信息,就在

市值 排名 11
历史最高
¥66 112 891 220 296 207.00 BTC
¥291.74 03 May 2021 % to ATH (153.83%)
流通总数
成交量(24H) 排名 38
575 202 575 总: 1 000 000 000
¥1 285 292 917 5 758.53 BTC
成交量/值(24H)
贝塔系数
1.94%
1.19
 • 概览
 • 活动
 • 交易所 (51) / 市场
 • 投资组合 贝塔系数
 • 相似币种
 • 流动性
 • 计算ROI
 • 历史数据
 • 小工具
 • 更多......

  无法打开Wyre小部件。请稍后再试或选择其他供应商