Rarible

Rarible
RARI排名 349

¥66.94   (+1.97%)
0.000269 BTC (+6.56%)
0.004454 ETH (+1.58%)
1H -5.14 %
24H +1.97%
-0.18%
+12.65%
-
-3.72%
+6.56%
-15.95%
+1.24%
-
-3.87%
+1.58%
-11.61%
+2.91%
-

Rarible [RARI] 是一 代币基于 Ethereum 区块链. 最准确的价格 Rarible [RARI] is ¥66.94. Rarible 展示在6个交易所,共有10个活跃市场。 24H交易量 [RARI] 是 ¥4 281 565, 同时 Rarible 市值为 ¥277 779 016 让它排名#349 所有加密货币 您可以查看更多关于Rarible [RARI]的信息,就在

市值 排名 349
历史最高
¥277 779 016 1 117.00 BTC
¥129.02 18 May 2021 % to ATH (92.73%)
流通总数
成交量(24H) 排名 530
4 149 487 总: 25 000 000
¥4 281 565 17.22 BTC
成交量/值(24H)
贝塔系数
1.54%
1.57
 • 概览
 • 活动
 • 交易所 (6) / 市场
 • 投资组合 贝塔系数
 • 相似币种
 • 流动性
 • 计算ROI
 • 历史数据
 • 小工具
 • 更多......

  无法打开Wyre小部件。请稍后再试或选择其他供应商