QDAO

QDAO
QDAO排名 1894

¥95.20   (+1.35%)
0.000267 BTC (+4.75%)
0.004305 ETH (+2.74%)
1H -0.18 %
24H +1.35%
-23.03%
+36.95%
-12.55%
+0.61%
+4.75%
-24.68%
+41.34%
-85.34%
+1.39%
+2.74%
-37.81%
-16.89%
-94.75%

Decentralized stablecoin backed by bitcoin.

QDAO [QDAO] 是一 代币基于 Ethereum 区块链. 最准确的价格 QDAO [QDAO] is ¥95.20. QDAO 展示在2个交易所,共有6个活跃市场。 24H交易量 [QDAO] 是 ¥61 747.53, 同时 QDAO 市值为 ¥0 让它排名#1894 所有加密货币 您可以查看更多关于QDAO [QDAO]的信息,就在

市值 排名 1894
历史最高
? USD
¥415.75 14 Aug 2019 % to ATH (336.69%)
流通总数
成交量(24H) 排名 1246
?
¥61 747.53 0.172891 BTC
成交量/值(24H)
贝塔系数
0%
0.35
 • 概览
 • 活动
 • 交易所 (2) / 市场
 • 投资组合 贝塔系数
 • 相似币种
 • 流动性
 • 代码进度
 • 计算ROI
 • 历史数据
 • 小工具
 • 更多......

  无法打开Wyre小部件。请稍后再试或选择其他供应商