QDAO

QDAO
QDAO排名 3533

¥70.05   (-0.32%)
0.000172 BTC (-3.07%)
0.002852 ETH (-1.75%)
1H +0.02 %
24H -0.32%
-0.58%
-1.86%
+135.16%
+0.23%
-3.07%
-13.9%
-29.73%
-56.64%
+0.2%
-1.75%
-10.25%
-18.32%
-76.84%

Decentralized stablecoin backed by bitcoin.

QDAO [QDAO] 是一 代币基于 Ethereum 区块链. 最准确的价格 QDAO [QDAO] is ¥70.05. QDAO 展示在3个交易所,共有9个活跃市场。 24H交易量 [QDAO] 是 ¥41 061.55, 同时 QDAO 市值为 ¥0 让它排名#3533 所有加密货币 您可以查看更多关于QDAO [QDAO]的信息,就在

市值 排名 3533
历史最高
? USD
¥411.58 14 Aug 2019 % to ATH (487.51%)
流通总数
成交量(24H) 排名 2804
?
¥41 061.55 0.100528 BTC
成交量/值(24H)
贝塔系数
0%
0.56
 • 概览
 • 活动
 • 交易所 (3) / 市场
 • 投资组合 贝塔系数
 • 相似币种
 • 流动性
 • 代码进度
 • 计算ROI
 • 历史数据
 • 小工具
 • 更多......

  无法打开Wyre小部件。请稍后再试或选择其他供应商