საბაზრო კაპიტალიზაცია: $205 147 628 509 (-0.32%) BTC დომინირება: 66.45%