საბაზრო კაპიტალიზაცია: $195 100 110 344 (1.14%) BTC დომინირება: 64.33%