საბაზრო კაპიტალიზაცია: $181 488 874 094 (3.59%) BTC დომინირება: 64.68%