საბაზრო კაპიტალიზაცია: $251 631 633 679 (1.35%) BTC დომინირება: 65.56%