საბაზრო კაპიტალიზაცია: $196 384 763 529 (-1.00%) BTC დომინირება: 66.18%