საბაზრო კაპიტალიზაცია: $198 944 625 141 (0.93%) BTC დომინირება: 66.12%