საბაზრო კაპიტალიზაცია: $195 971 695 180 (-0.41%) BTC დომინირება: 65.93%