საბაზრო კაპიტალიზაცია: $199 067 114 198 (0.39%) BTC დომინირება: 66.14%