საბაზრო კაპიტალიზაცია: $250 096 763 621 (3.46%) BTC დომინირება: 65.38%