საბაზრო კაპიტალიზაცია: $213 644 417 355 (9.39%) BTC დომინირება: 63.53%