საბაზრო კაპიტალიზაცია: $195 446 576 622 (10.02%) BTC დომინირება: 64.58%