საბაზრო კაპიტალიზაცია: $195 611 924 697 (0.96%) BTC დომინირება: 65.89%