საბაზრო კაპიტალიზაცია: $178 272 800 295 (1.31%) BTC დომინირება: 64.61%