საბაზრო კაპიტალიზაცია: $231 230 350 430 (-0.42%) BTC დომინირება: 65.61%