საბაზრო კაპიტალიზაცია: $200 733 562 604 (4.05%) BTC დომინირება: 64.43%