საბაზრო კაპიტალიზაცია: $232 192 313 279 (1.20%) BTC დომინირება: 65.49%