საბაზრო კაპიტალიზაცია: $196 507 774 096 (1.60%) BTC დომინირება: 64.36%