საბაზრო კაპიტალიზაცია: $192 721 899 749 (-2.33%) BTC დომინირება: 64.25%