საბაზრო კაპიტალიზაცია: $199 104 046 445 (0.48%) BTC დომინირება: 66.13%