საბაზრო კაპიტალიზაცია: $241 291 568 461 (0.15%) BTC დომინირება: 65.30%