საბაზრო კაპიტალიზაცია: $239 138 499 335 (3.19%) BTC დომინირება: 65.34%