საბაზრო კაპიტალიზაცია: $238 569 835 460 (-1.30%) BTC დომინირება: 65.15%