საბაზრო კაპიტალიზაცია: $201 174 841 497 (-2.01%) BTC დომინირება: 66.32%