საბაზრო კაპიტალიზაცია: $254 214 831 645 (2.47%) BTC დომინირება: 65.61%