საბაზრო კაპიტალიზაცია: $241 323 564 507 (0.82%) BTC დომინირება: 65.17%