საბაზრო კაპიტალიზაცია: $180 678 888 635 (-1.08%) BTC დომინირება: 63.99%