საბაზრო კაპიტალიზაცია: $242 582 863 130 (0.35%) BTC დომინირება: 65.17%