საბაზრო კაპიტალიზაცია: $180 746 480 775 (-1.51%) BTC დომინირება: 63.96%