საბაზრო კაპიტალიზაცია: $192 935 040 642 (1.15%) BTC დომინირება: 64.33%