საბაზრო კაპიტალიზაცია: $242 669 944 289 (0.47%) BTC დომინირება: 65.08%