საბაზრო კაპიტალიზაცია: $175 844 074 786 (0.03%) BTC დომინირება: 64.52%