საბაზრო კაპიტალიზაცია: $180 994 037 974 (6.11%) BTC დომინირება: 64.62%