საბაზრო კაპიტალიზაცია: $205 769 822 784 (0.19%) BTC დომინირება: 66.43%