საბაზრო კაპიტალიზაცია: $233 893 166 851 (-3.19%) BTC დომინირება: 65.16%