საბაზრო კაპიტალიზაცია: $248 133 507 788 (1.61%) BTC დომინირება: 65.29%