საბაზრო კაპიტალიზაცია: $241 504 740 442 (0.09%) BTC დომინირება: 65.26%