საბაზრო კაპიტალიზაცია: $180 863 379 019 (-2.27%) BTC დომინირება: 63.96%