საბაზრო კაპიტალიზაცია: $193 688 483 361 (9.04%) BTC დომინირება: 64.54%