საბაზრო კაპიტალიზაცია: $208 461 031 437 (7.50%) BTC დომინირება: 63.75%