საბაზრო კაპიტალიზაცია: $242 470 170 494 (1.08%) BTC დომინირება: 65.23%