საბაზრო კაპიტალიზაცია: $255 907 002 914 (1.22%) BTC დომინირება: 63.34%