საბაზრო კაპიტალიზაცია: $193 040 830 648 (2.88%) BTC დომინირება: 64.49%