საბაზრო კაპიტალიზაცია: $232 694 868 518 (0.71%) BTC დომინირება: 65.52%