საბაზრო კაპიტალიზაცია: $198 990 193 100 (0.41%) BTC დომინირება: 66.13%