საბაზრო კაპიტალიზაცია: $236 697 241 401 (1.92%) BTC დომინირება: 65.51%