საბაზრო კაპიტალიზაცია: $207 646 387 149 (7.54%) BTC დომინირება: 63.75%