საბაზრო კაპიტალიზაცია: $282 545 585 404 (0.18%) BTC დომინირება: 62.34%