საბაზრო კაპიტალიზაცია: $253 134 797 287 (2.13%) BTC დომინირება: 65.63%