საბაზრო კაპიტალიზაცია: $250 156 787 935 (4.10%) BTC დომინირება: 65.14%