საბაზრო კაპიტალიზაცია: $176 681 140 668 (0.57%) BTC დომინირება: 64.48%