საბაზრო კაპიტალიზაცია: $204 700 705 469 (0.72%) BTC დომინირება: 66.20%