საბაზრო კაპიტალიზაცია: $241 226 240 418 (0.60%) BTC დომინირება: 65.35%