საბაზრო კაპიტალიზაცია
Total MarketCap 24h $205 002 327 767 0.67%
% from ATH -75.47%
Market Cap ATH $835 692 000 000
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h $7 542.19 0.86%
% from ATH -62.46%
Bitcoin ATH $20 089.00
17 Dec 2017
ჯამური მოცულობა
Total Volume 24h $43 223 660 468
% from ATH -67.23%
Volume ATH $131 881 000 596
27 Jun 2019

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია (ბიტკოინის გამოკლებით)

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაციის პროცენტი (დომინირება)

გადიდება: