საბაზრო კაპიტალიზაცია
Total MarketCap 24h $263 645 690 356 -0.46%
% from ATH -68.45%
Market Cap ATH $835 692 000 000
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h $9 081.23 -0.49%
% from ATH -54.80%
Bitcoin ATH $20 089.00
17 Dec 2017
ჯამური მოცულობა
Total Volume 24h $42 863 363 457
% from ATH -78.32%
Volume ATH $197 699 715 619
13 Mar 2020

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია (ბიტკოინის გამოკლებით)

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაციის პროცენტი (დომინირება)

გადიდება: