საბაზრო კაპიტალიზაცია
Total MarketCap 24h $1 032 015 280 370 4.83%
% from ATH -8.09%
Market Cap ATH $1 122 892 777 436
10 Jan 2021
Bitcoin
Bitcoin price 24h $37 028.02 3.13%
% from ATH -11.93%
Bitcoin ATH $42 044.99
08 Jan 2021
ჯამური მოცულობა
Total Volume 24h $187 907 545 007
% from ATH -48.33%
Volume ATH $363 660 480 746
04 Jan 2021

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაციის პროცენტი (დომინირება)

გადიდება: