საბაზრო კაპიტალიზაცია
Total MarketCap 24h $251 442 941 841 2.27%
% from ATH -69.91%
Market Cap ATH $835 692 000 000
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h $9 097.34 2.48%
% from ATH -54.71%
Bitcoin ATH $20 089.00
17 Dec 2017
ჯამური მოცულობა
Total Volume 24h $88 159 245 088
% from ATH -37.45%
Volume ATH $140 948 427 160
15 Jan 2020

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია (ბიტკოინის გამოკლებით)

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაციის პროცენტი (დომინირება)

გადიდება: