საბაზრო კაპიტალიზაცია
Total MarketCap 24h $401 997 469 331 0.50%
% from ATH -51.90%
Market Cap ATH $835 692 000 000
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h $13 039.78 0.72%
% from ATH -35.09%
Bitcoin ATH $20 089.00
17 Dec 2017
ჯამური მოცულობა
Total Volume 24h $52 595 442 861
% from ATH -73.40%
Volume ATH $197 699 715 619
13 Mar 2020

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია (ბიტკოინის გამოკლებით)

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაციის პროცენტი (დომინირება)

გადიდება: