საბაზრო კაპიტალიზაცია
Total MarketCap 24h $176 974 851 664 -0.36%
% from ATH -78.82%
Market Cap ATH $835 692 000 000
07 Jan 2018
Bitcoin
Bitcoin price 24h $6 235.54 -0.82%
% from ATH -68.96%
Bitcoin ATH $20 089.00
17 Dec 2017
ჯამური მოცულობა
Total Volume 24h $82 472 147 101
% from ATH -58.28%
Volume ATH $197 699 715 619
13 Mar 2020

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაცია (ბიტკოინის გამოკლებით)

გადიდება:

ჯამური ბაზრის კაპიტალიზაციის პროცენტი (დომინირება)

გადიდება: