დეტალები

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $14 270.11
1.47 BTC
Volume ERV
N/A
ვალუტები96
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationChat
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 2 minutes ago
API StatusLast check 2 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
HYP/USDT
$2 829.63
$0.001652
8.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
VITAE/BTC
$2 216.29
$1.44
6.38%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
HYP/DOGE
$1 974.35
$0.001294
5.69%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
HYP/BTC
$1 668.40
$0.001557
4.80%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
BTC/USDT
$1 620.95
$10 199.55
4.67%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
DOGE/BTC
$1 191.03
$0.002628
3.43%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
VITAE/ETH
$663.10
$1.40
1.91%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
DOGE/USDT
$253.18
$0.003003
0.73%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
DOGE/LTC
$246.40
$0.002838
0.71%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
HYP/LTC
$143.42
$0.001419
0.41%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
XMR/BTC
$132.66
$68.13
0.38%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
NTBC/DOGE
$119.88
$0.000013
0.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
LTC/BTC
$111.53
$47.40
0.32%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
1337/DOGE
$100.94
$0.000012
0.29%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
HODL/BTC
$99.80
$0.000097
0.29%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
ETH/BTC
$96.27
$279.06
0.28%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
BDCASH/BTC
$88.73
$0.087602
0.26%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
1337/USDT
$86.90
$0.000013
0.25%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
HYP/uTip
$78.49
$0.002130
0.23%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
VITAE/DOGE
$71.15
$1.48
0.20%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
uTip/DOGE
$56.47
$0.000764
0.16%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
SORA/ETH
$55.58
$0.108883
0.16%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
404/DOGE
$35.02
$0.000000
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
LTNCG/DOGE
$30.81
$0.000590
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
HYP/ETH
$29.11
$0.000932
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
SORA/DOGE
$25.38
$0.117769
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
LTC/USDT
$18.92
$60.06
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
XMR/DOGE
$17.62
$41.72
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
MAZA/DOGE
$16.67
$0.000080
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
PoS/DOGE
$13.16
$0.000000
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
DGB/BTC
$13.11
$0.027643
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
TTY/DOGE
$13.02
$0.000054
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
MOTA/BTC
$12.94
$0.000584
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
WAVES/BTC
$10.47
$1.128801
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
TRK/DOGE
$9.74
$0.000181
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
AU/ETH
$6.87
$3.56
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
SLOTH/DOGE
$6.23
$0.000003
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
MNC/BTC
$6.08
$0.002823
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
DOGE/ETH
$5.92
$0.002444
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
uTip/BTC
$5.50
$0.000876
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
1337/ETH
$5.47
$0.000012
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
BITB/BTC
$4.80
$0.000292
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
TRK/BTC
$4.59
$0.000195
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
OK/XMR
$4.33
$0.021020
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
BOLI/BTC
$4.21
$0.014308
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
CIR/ETH
$4.02
$0.000027
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
VITAE/USDT
$3.67
$1.70
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
MNC/LTC
$3.58
$0.006574
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
1MT/DOGE
$3.52
$0.090591
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
AGU/BTC
$3.09
$0.003991
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
SEND/BTC
$2.92
$0.003699
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
uTip/ETH
$2.54
$0.000762
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
VITAE/uTip
$2.41
$2.12
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
FLAPX/DOGE
$2.29
$0.000013
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
PONZI/ETH
$1.81
$0.021777
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
BOLI/DOGE
$1.81
$0.013980
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
ASAFE/uTip
$1.59
$0.096518
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
HODL/LTC
$1.53
$0.000095
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
VITAE/LTC
$1.52
$1.34
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
HODL/DOGE
$1.52
$0.000098
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
CIR/DOGE
$1.35
$0.000018
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
HODL/uTip
$1.28
$0.000146
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
PONZI/uTip
$1.24
$0.018638
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
BCCX/DOGE
$1.23
$0.003365
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
MNC/DOGE
$1.183082
$0.005927
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
BTB/BTC
$1.147732
$1.95
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
1337/LTC
$1.129005
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
1MT/BTC
$0.971414
$0.109211
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
LCNT/DOGE
$0.966328
$0.000007
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
x0z/DOGE
$0.956400
$0.000082
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
FLAPX/LTC
$0.777283
$0.000013
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
BCCX/BTC
$0.767211
$0.003504
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
421/DOGE
$0.652149
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
SSF/BTC
$0.554527
$0.002725
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
1337/uTip
$0.552662
$0.000017
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
CIR/LTC
$0.536545
$0.000018
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
YTN/BTC
$0.535346
$0.000779
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
CIR/uTip
$0.521476
$0.000027
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
D/DOGE
$0.519894
$0.229284
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
LCP/BTC
$0.494468
$0.031634
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
1337/WAVES
$0.441189
$0.000011
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
BTCV/ETH
$0.420341
$0.082267
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
SAGA/DOGE
$0.414400
$0.000414
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
BCCX/LTC
$0.374257
$0.002131
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
EMD/DOGE
$0.354734
$0.006755
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
DT3/ETH
$0.307050
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
1MT/ETH
$0.282962
$0.097150
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
CHEESE/uTip
$0.278194
$0.000069
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
ZND/DOGE
$0.271571
$0.000062
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
JMC/DOGE
$0.261950
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
BOLI/uTip
$0.260731
$0.019969
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
1337/XMR
$0.230374
$0.000011
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
BTCS/DOGE
$0.216618
$0.005177
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
GRIM/DOGE
$0.213618
$0.000178
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
USDT/ETH
$0.211750
$0.777891
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
BYND/DOGE
$0.193776
$0.000058
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
DT3/uTip
$0.189584
$0.000466
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
GDC/uTip
$0.164158
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
uTip/LTC
$0.163130
$0.000714
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
OK/DOGE
$0.159741
$0.017601
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
101
ETH/LTC
$0.153894
$236.49
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
NTBC/uTip
$0.151132
$0.000080
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
V/DOGE
$0.134846
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
404/LTC
$0.101389
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
LCP/uTip
$0.097428
$0.046743
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
INFO/DOGE
$0.097296
$0.000054
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
CJ/ETH
$0.087687
$0.000058
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
BTCV/DOGE
$0.083987
$0.038825
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
NKA/DOGE
$0.083929
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
LCP/DOGE
$0.064641
$0.028472
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
NLX/DOGE
$0.063052
$0.000153
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
TTY/LTC
$0.050772
$0.000005
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
uTip/USDT
$0.046294
$0.000701
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
EMD/ETH
$0.045483
$0.007085
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
BITB/uTip
$0.042781
$0.000399
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
MON/DOGE
$0.041598
$0.012960
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
BTG/DOGE
$0.041578
$0.227773
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
SEND/DOGE
$0.041020
$0.002588
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
DGB/ETH
$0.024214
$0.016780
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
PND/DOGE
$0.022777
$0.000023
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
AGU/DOGE
$0.021228
$0.003908
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
DIYT/uTip
$0.014644
$0.000146
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
BOLI/LTC
$0.014190
$0.011727
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
124
ZDX/uTip
$0.013569
$0.002516
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
125
WAVES/DOGE
$0.012753
$1.48
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
126
BDCASH/uTip
$0.012656
$0.002929
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
127
ZARH/LTC
$0.011871
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
128
ZDX/DOGE
$0.010483
$0.000116
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
129
PoS/uTip
$0.007280
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
130
LTB/BTC
$0.006864
$0.011194
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
131
LCP/LTC
$0.005279
$0.028378
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
132
DIYT/DOGE
$0.005192
$0.000116
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
133
FASTX/LTC
$0.005013
$0.000098
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
134
DGB/LTC
$0.004731
$0.016777
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
135
IVC/uTip
$0.002510
$0.000226
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
136
MOTA/ETH
$0
$0.000489
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
137
SEND/ETH
$0
$0.241962
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
138
BIS/ETH
$0
$0.059895
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
139
GRWI/ETH
$0
$2.40
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
140
SAGA/ETH
$0
$0.001936
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
141
SLOTH/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
142
SHIT/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
143
NPC/LTC
$0
$0.000143
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
144
EZPAY/BTC
$0
$0.036501
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
145
PoS/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
146
JMC/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
147
GDC/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
148
DT3/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
149
ASAFE/ETH
$0
$0.051606
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
150
GRWI/uTip
$0
$0.796105
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
151
PRIV/LTC
$0
$0.001925
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
152
NPC/ETH
$0
$0.000632
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
153
FLN/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
154
FLN/LTC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
155
XRA/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
156
DIYT/LTC
$0
$0.047297
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
157
ZARH/DOGE
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
158
CIR/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
159
NET/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
160
MYMN/DOGE
$0
$0.000085
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
161
FLN/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
162
MON/ETH
$0
$0.016579
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
163
AGU/ETH
$0
$0.004580
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
164
421/LTC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
165
BRIX/ETH
$0
$2.42
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
166
421/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
167
421/ETH
$0
$0.000121
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
168
421/uTip
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
169
EZPAY/LTC
$0
$46.82
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
170
EZPAY/ETH
$0
$234.70
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
171
LCP/ETH
$0
$0.031658
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
172
CHEESE/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
173
BYND/ETH
$0
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
174
FASTX/ETH
$0
$0.001040
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
175
CJ/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
176
PONZI/BTC
$0
$0.011875
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
177
BTB/DOGE
$0
$1.57
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
178
ZDX/LTC
$0
$0.000143
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
179
UIS/uTip
$0
$0.031951
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
180
QBC/ETH
$0
$0.000172
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
181
BIS/uTip
$0
$6.46
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
182
QBC/LTC
$0
$0.000242
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
183
BRIX/uTip
$0
$0.013313
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
184
FJC/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
185
IVC/ETH
$0
$0.002410
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
186
EZPAY/uTip
$0
$0.066564
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
187
ZDX/ETH
$0
$0.000244
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
188
LCC/BTC
$0
$0.005937
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
189
UNI/DOGE
$0
$0.000869
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
190
LCC/uTip
$0
$0.004393
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
191
BIS/DOGE
$0
$0.059531
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
192
LCC/DOGE
$0
$0.003106
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
193
BIS/BTC
$0
$0.041562
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
194
MON/uTip
$0
$0.025294
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
195
EZPAY/DOGE
$0
$0.033648
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
196
NLX/BTC
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
197
PoS/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
198
YTN/DOGE
$0
$0.000388
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
199
CON/LTC
$0
$0.000118
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
200
GRWI/LTC
$0
$1.28
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
201
TTY/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
202
ZARH/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
203
SEND/LTC
$0
$0.000575
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
204
UIS/LTC
$0
$46.92
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
205
UNI/BTC
$0
$0.010026
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
206
MYMN/LTC
$0
$0.000095
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
207
CON/ETH
$0
$0.000060
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
208
IVC/LTC
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
209
UIS/BTC
$0
$0.000876
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
210
BIS/LTC
$0
$0.000726
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
211
TRK/ETH
$0
$0.000121
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
212
MON/LTC
$0
$0.047341
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
213
GRIM/BTC
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
214
NPC/BTC
$0
$0.004867
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
215
DIYT/ETH
$0
$0.022236
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
216
ZARH/uTip
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
217
UIS/DOGE
$0
$0.000518
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
218
XMR/ETH
$0
$2 419 619
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
219
SSF/LTC
$0
$0.005770
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
220
ZND/ETH
$0
$0.004718
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
221
XRA/ETH
$0
$0.002299
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
222
XRA/LTC
$0
$0.420418
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
223
CJ/DOGE
$0
$0.000078
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
224
DGB/WAVES
$0
$0.002563
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
225
VITAE/WAVES
$0
$1.94
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
226
WAVES/LTC
$0
$4.64
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
227
OK/LTC
$0
$0.014190
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
228
SSF/DOGE
$0
$0.002847
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
229
MNC/WAVES
$0
$0.005696
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
230
ASAFE/BTC
$0
$0.062879
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
231
1MT/WAVES
$0
$0.225547
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
232
ASAFE/DOGE
$0
$0.055649
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
233
SLOTH/uTip
$0
$0.000053
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
234
BRIX/BTC
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
235
WAVES/ETH
$0
$1.23
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
236
OK/ETH
$0
$0.024184
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
237
SLOTH/LTC
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
238
MYMN/ETH
$0
$0.000022
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
239
DT3/DOGE
$0
$0.000285
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
240
FASTX/DOGE
$0
$0.000178
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
241
SLOTH/ETH
$0
$0.000019
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
242
LTB/DOGE
$0
$0.008283
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
243
D/USDT
$0
$1.000937
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
244
D/WAVES
$0
$0.934082
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
245
XWC/DOGE
$0
$0.005177
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
246
uTip/XMR
$0
$0.000136
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
247
HODL/ETH
$0
$0.000051
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
248
MAZA/LTC
$0
$0.000056
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
249
OK/WAVES
$0
$0.032465
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
250
1337/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
251
MAZA/ETH
$0
$0.000186
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
252
LCC/ETH
$0
$0.111302
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
253
SPN/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
254
LTB/LTC
$0
$0.019864
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
255
OK/BTC
$0
$0.017423
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
256
BRIX/LTC
$0
$0.000236
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
257
uTip/WAVES
$0
$0.001128
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
258
DIYT/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
259
FLAPX/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
260
D/LTC
$0
$4.73
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
261
D/ETH
$0
$9.44
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
262
D/uTip
$0
$2.27
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
263
D/BTC
$0
$0.486678
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
264
AGU/LTC
$0
$0.000135
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
265
V/LTC
$0
$0.000847
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
266
V/ETH
$0
$241.96
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
267
FLAPX/uTip
$0
$0.000052
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
268
LCC/LTC
$0
$1.89
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
269
FLAPX/ETH
$0
$0.004353
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
270
TTY/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
271
NET/LTC
$0
$0.000071
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
272
SAT3/ETH
$0
$0.019355
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
273
SAT3/uTip
$0
$0.000133
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
274
SAT3/DOGE
$0
$0.000466
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
275
SAT3/LTC
$0
$0.000940
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
276
SAT3/BTC
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
277
XRA/DOGE
$0
$0.000356
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
278
NTBC/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
279
BRIX/DOGE
$0
$0.000163
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
280
UGD/LTC
$0
$47.30
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
281
MYMN/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
282
XMR/LTC
$0
$4.73
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
283
VITAE/XMR
$0
$1.36
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
284
NKA/LTC
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
285
NLX/ETH
$0
$0.002371
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
286
NLX/LTC
$0
$0.000027
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
287
GRIM/ETH
$0
$0.003387
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
288
UNI/LTC
$0
$47.30
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
289
NKA/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
290
UNI/ETH
$0
$0.967606
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
291
UIS/ETH
$0
$0.000677
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
292
AGU/uTip
$0
$0.001930
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
293
LTNCG/ETH
$0
$0.000774
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
294
PRIV/DOGE
$0
$0.002588
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
295
1MT/LTC
$0
$0.283779
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
296
NET/DOGE
$0
$0.000049
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
297
1MT/uTip
$0
$0.109165
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
298
FLN/DOGE
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
299
NKA/uTip
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
300
404/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
301
BTCS/BTC
$0
$0.005840
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
302
SHIT/LTC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
303
GRWI/BTC
$0
$0.214041
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
304
LTB/ETH
$0
$0.009437
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
305
REEX/uTip
$0
$0.007855
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
306
ZND/BTC
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
307
INFO/LTC
$0
$0.001182
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
308
AVN/LTC
$0
$0.001892
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
309
BITB/ETH
$0
$0.000312
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
310
SHIT/DOGE
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
311
LCNT/ETH
$0
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
312
EMD/BTC
$0
$0.006813
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
313
LCNT/LTC
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
314
INFO/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
315
NKA/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
316
GGN/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
317
GGN/ETH
$0
$0.024414
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
318
SHIT/uTip
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
319
PVP/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
320
MNC/uTip
$0
$0.009319
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
321
PND/ETH
$0
$0.000048
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
322
x0z/uTip
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
323
BTG/BTC
$0
$0.261346
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
324
PND/uTip
$0
$0.000120
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
325
PND/LTC
$0
$0.000118
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
326
PND/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
327
UGD/DOGE
$0
$0.008283
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
328
CON/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
329
GGN/DOGE
$0
$0.000021
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
330
JMC/LTC
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
331
DT3/LTC
$0
$0.000903
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
332
V/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
333
MNC/ETH
$0
$0.007259
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
334
PONZI/DOGE
$0
$0.007765
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
335
404/uTip
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
336
JMC/uTip
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
337
CJ/uTip
$0
$0.000031
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
338
LTB/uTip
$0
$0.015975
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
339
YTN/LTC
$0
$0.000236
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
340
AVN/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
341
PVP/DOGE
$0
$0.000069
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
342
PVP/uTip
$0
$0.000133
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
343
PVP/ETH
$0
$0.000085
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
344
CHEESE/ETH
$0
$0.000080
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
345
SORA/uTip
$0
$0.193036
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
346
GDC/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
347
SORA/BTC
$0
$0.009831
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
348
AVN/DOGE
$0
$0.000054
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
349
SPN/uTip
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
350
AVN/uTip
$0
$0.001052
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
351
LCNT/uTip
$0
$0.000020
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
352
XWC/uTip
$0
$0.026626
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
353
XWC/LTC
$0
$0.000024
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
354
NTBC/ETH
$0
$0.000024
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
355
PRIV/uTip
$0
$0.002663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
356
OK/uTip
$0
$0.017972
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
357
INFO/uTip
$0
$0.000079
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
358
PVP/LTC
$0
$0.000050
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
359
EMD/uTip
$0
$0.050589
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
360
YTN/uTip
$0
$0.002663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
361
BTG/uTip
$0
$0.079877
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
362
NTBC/LTC
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
363
BTCS/ETH
$0
$0.045973
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
364
GGN/uTip
$0
$0.000067
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
365
SSF/ETH
$0
$0.008711
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
366
BTB/uTip
$0
$1.33
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
367
FASTX/BTC
$0
$0.000389
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
368
MON/BTC
$0
$0.034067
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
369
BTCS/uTip
$0
$0.005472
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
370
PRIV/ETH
$0
$0.005183
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
371
FLN/uTip
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
372
XWC/ETH
$0
$0.117835
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
373
SSF/uTip
$0
$0.003861
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
374
ZARH/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
375
MAZA/uTip
$0
$0.000118
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
376
TRK/LTC
$0
$0.000083
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
377
NET/ETH
$0
$0.000041
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
378
AVN/ETH
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
379
TRK/uTip
$0
$0.000399
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
380
ZND/LTC
$0
$0.001324
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
381
NET/uTip
$0
$0.000083
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
382
BYND/LTC
$0
$0.000307
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
383
GDC/DOGE
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
384
BCCX/uTip
$0
$0.006390
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
385
CDZC/DOGE
$0
$0.012942
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
386
SAGA/BTC
$0
$0.000584
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
387
NPC/uTip
$0
$0.011975
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
388
UNI/uTip
$0
$0.003954
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
389
XRA/uTip
$0
$0.000599
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
390
EMD/LTC
$0
$0.016263
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
391
BCCX/ETH
$0
$0.003726
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
392
SPN/DOGE
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
393
SAGA/uTip
$0
$0.001797
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
394
CDZC/LTC
$0
$13.24
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
395
QBC/uTip
$0
$0.000546
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
396
BOLI/ETH
$0
$0.011798
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
397
MYMN/uTip
$0
$0.000133
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
398
REEX/LTC
$0
$0.274325
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
399
CDZC/ETH
$0
$0.362943
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
400
GRIM/LTC
$0
$0.047297
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
401
ASAFE/LTC
$0
$0.047297
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
402
GRIM/uTip
$0
$0.001331
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
403
404/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
404
UGD/uTip
$0
$0.023297
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
405
PRIV/BTC
$0
$0.003991
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
406
SHIT/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
407
SEND/uTip
$0
$0.010650
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
408
V/uTip
$0
$0.000158
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
409
INFO/ETH
$0
$0.001936
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
410
FASTX/uTip
$0
$0.029288
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
411
GRWI/DOGE
$0
$0.194124
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
412
UGD/BTC
$0
$0.010318
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
413
DGB/DOGE
$0
$0.011673
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
414
DGB/uTip
$0
$0.133128
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
415
SPN/LTC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
416
BTCV/LTC
$0
$0.080406
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
417
BTCV/uTip
$0
$0.137122
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
418
NPC/DOGE
$0
$0.007765
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
419
BTCV/BTC
$0
$0.097141
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
420
REEX/DOGE
$0
$0.002071
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
421
ZND/uTip
$0
$0.000466
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
422
NLX/uTip
$0
$0.001331
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
423
BTG/LTC
$0
$0.242449
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
424
TTY/uTip
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
425
BITB/DOGE
$0
$0.000357
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
426
MOTA/LTC
$0
$0.001981
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
427
MOTA/DOGE
$0
$0.000365
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
428
GGN/LTC
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
429
MOTA/uTip
$0
$0.001065
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
430
CDZC/uTip
$0
$3.99
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
431
PONZI/LTC
$0
$0.018919
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
432
SORA/LTC
$0
$0.009459
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
433
SPN/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
434
ZDX/BTC
$0
$0.000584
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
435
BTG/ETH
$0
$0.244643
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
436
BTB/ETH
$0
$0.496022
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
437
CON/DOGE
$0
$0.000022
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
438
BITB/LTC
$0
$0.000143
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
439
BYND/uTip
$0
$0.000033
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
440
AU/DOGE
$0
$3.70
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
441
AU/BTC
$0
$4.44
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
442
BTB/LTC
$0
$23.65
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
443
LCNT/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
444
BTCS/LTC
$0
$0.000143
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
445
CDZC/BTC
$0
$0.013627
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
446
GDC/LTC
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
447
PoS/LTC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
448
JMC/ETH
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
449
XWC/BTC
$0
$0.028519
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
450
SAGA/LTC
$0
$0.001419
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
451
CON/uTip
$0
$0.000113
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
452
REEX/BTC
$0
$0.009247
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
453
LTNCG/uTip
$0
$0.001092
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
454
MAZA/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
455
LTNCG/LTC
$0
$0.003780
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
456
LTNCG/BTC
$0
$0.000876
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
457
CJ/LTC
$0
$0.000331
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
458
QBC/DOGE
$0
$0.000259
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
459
QBC/BTC
$0
$0.000779
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
460
IVC/DOGE
$0
$0.000331
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
461
IVC/BTC
$0
$0.000292
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
462
AU/uTip
$0
$5.35
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
463
BYND/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
464
HYP/XMR
$20 459.89
$0.010170
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
465
x0z/BTC
$0
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
466
x0z/ETH
$0
$0.000082
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
467
x0z/LTC
$0
$0.000109
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 467 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API