დეტალები

TradeOgre is a digital assets exchange, which supports alternative coins with various privacy functions.

TradeOgre has a reported 24h volume of $202 525 with an Estimated Real Volume of $195 526 It is a Centralized Exchange that offers 68 currencies and has a 18.89% Confidence Score based on our Algorithms.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $202 525
6.29 BTC
Volume ERV $195 526
ვალუტები68
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationTwitter
ვებ-გვერდი
tradeogre.com Alexa Rank 35.41k
Website statusLast check 6 minutes ago
API StatusLast check 6 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$56 614
$138.74
27.98%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$45 738
$1 318.16
22.60%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$36 297
$0.167503
17.94%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$13 857
$2.84
6.85%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$13 271
$139.00
6.56%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$6 788
$0.341436
3.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$2 911
$0.008681
1.44%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$2 615
$9.16
1.29%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$2 481
$0.039545
1.23%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$1 730
$0.002572
0.85%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$1 706
$0.357832
0.84%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$1 515
$0.017361
0.75%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$1 170
$0.005144
0.58%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$897
$0.000008
0.44%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$727
$0.031186
0.36%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$568
$0.013182
0.28%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$259
$0.193866
0.13%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$220
$0.428884
0.11%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$198
$0.015432
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$129
$106.53
0.06%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$128
$0.012860
0.06%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$105
$0.413452
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$102
$0.009967
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$82
$0.007716
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$39
$0.065587
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$28
$0.100630
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$16
$0.026363
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$6
$0.006752
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$3 495
$0.703447
1.73%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$2 806
$0.032150
1.39%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$1 861
$0.006752
0.92%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$1 430
$0.000101
0.71%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$607
$0.006752
0.30%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$179
$0.005787
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$1 424
$0.052778
0.70%
Spot
Percentage
2 minutes ago
36
$158
$0.001608
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$33
$0.003537
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$18
$0.000965
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$15
$0.000643
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$5
$0.001608
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$57
$0.000001
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$16
$0.000322
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$16
$0.000322
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$10
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$8
$0.000043
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$6
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$0
$0.010931
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$0
$2.96
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$0
$0.000037
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$0
$0.292889
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$0
$0.001286
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$0
$0.000643
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$0
$0.013503
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$0
$0.250450
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$0
$0.008681
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$0
$0.001286
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$0
$0.000965
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$0
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$8.41
$0.000322
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 75 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API