დეტალები

TradeOgre is a digital assets exchange, which supports alternative coins with various privacy functions.

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $70 274.91
7.31 BTC
Rank 213
ვალუტები65
FeesLink
Regulated No
CommunicationTwitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 3 minutes ago
API StatusLast check 3 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$15 140.33
$0.057738
21.56%
Spot
Percentage
2 minutes ago
2
$7 926.04
$76.32
11.29%
Spot
Percentage
2 minutes ago
3
$5 812.77
$258.31
8.28%
Spot
Percentage
2 minutes ago
4
$5 585.13
$0.653278
7.95%
Spot
Percentage
2 minutes ago
5
$5 347.39
$69.93
7.61%
Spot
Percentage
2 minutes ago
6
$4 692.10
$0.002210
6.68%
Spot
Percentage
2 minutes ago
7
$2 615.39
$0.364202
3.72%
Spot
Percentage
2 minutes ago
8
$1 663.48
$1.133725
2.37%
Spot
Percentage
2 minutes ago
9
$1 580.72
$0.098472
2.25%
Spot
Percentage
2 minutes ago
10
$1 263.28
$0.002690
1.80%
Spot
Percentage
2 minutes ago
11
$1 206.28
$0.023633
1.72%
Spot
Percentage
2 minutes ago
12
$961.25
$0.351809
1.37%
Spot
Percentage
2 minutes ago
13
$769.93
$0.053607
1.10%
Spot
Percentage
2 minutes ago
14
$634.24
$0.044000
0.90%
Spot
Percentage
2 minutes ago
15
$594.73
$0.011913
0.85%
Spot
Percentage
2 minutes ago
16
$539.54
$0.000023
0.77%
Spot
Percentage
2 minutes ago
17
$516.75
$0.000042
0.74%
Spot
Percentage
2 minutes ago
18
$442.63
$0.017581
0.63%
Spot
Percentage
2 minutes ago
19
$396.76
$0.030358
0.56%
Spot
Percentage
2 minutes ago
20
$356.05
$0.001921
0.51%
Spot
Percentage
2 minutes ago
21
$353.58
$0.022000
0.50%
Spot
Percentage
2 minutes ago
22
$315.30
$0.004035
0.45%
Spot
Percentage
2 minutes ago
23
$280.76
$0.017677
0.40%
Spot
Percentage
2 minutes ago
24
$208.44
$0.699391
0.30%
Spot
Percentage
2 minutes ago
25
$203.60
$0.006245
0.29%
Spot
Percentage
2 minutes ago
26
$144.10
$0.003747
0.21%
Spot
Percentage
2 minutes ago
27
$140.90
$0.003747
0.20%
Spot
Percentage
2 minutes ago
28
$129.31
$0.002882
0.18%
Spot
Percentage
2 minutes ago
29
$102.74
$0.061869
0.15%
Spot
Percentage
2 minutes ago
30
$93.49
$0.006917
0.13%
Spot
Percentage
2 minutes ago
31
$41.31
$0.003747
0.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
32
$25.22
$2.40
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
33
$25.01
$0.000480
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
34
$21.92
$0.004419
0.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
35
$16.08
$0.000480
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
36
$9.98
$0.004035
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
37
$8.38
$0.077529
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
38
$0
$0.150350
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
39
$0
$0.421364
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
40
$4 076.32
$0.099144
5.80%
Spot
Percentage
2 minutes ago
41
$1 427.85
$0.115861
2.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
42
$957.09
$102.82
1.36%
Spot
Percentage
2 minutes ago
43
$618.18
$0.002210
0.88%
Spot
Percentage
2 minutes ago
44
$252.98
$0.000052
0.36%
Spot
Percentage
2 minutes ago
45
$202.29
$0.180708
0.29%
Spot
Percentage
2 minutes ago
46
$143.25
$0.002306
0.20%
Spot
Percentage
2 minutes ago
47
$57.18
$0.204149
0.08%
Spot
Percentage
2 minutes ago
48
$948.23
$0.000002
1.35%
Spot
Percentage
2 minutes ago
49
$321.21
$0.002402
0.46%
Spot
Percentage
2 minutes ago
50
$231.75
$0.000384
0.33%
Spot
Percentage
2 minutes ago
51
$159.45
$0.000192
0.23%
Spot
Percentage
2 minutes ago
52
$107.46
$0.011721
0.15%
Spot
Percentage
2 minutes ago
53
$105.57
$0.000192
0.15%
Spot
Percentage
2 minutes ago
54
$98.21
$0.000050
0.14%
Spot
Percentage
2 minutes ago
55
$43.47
$0.000288
0.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
56
$5.21
$0.016716
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
57
$4.27
$0.000005
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
58
$1.187908
$0.000384
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
59
$0
$0.000384
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
60
$288.21
$0.000096
0.41%
Spot
Percentage
2 minutes ago
61
$17.69
$0.000001
0.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
62
$2.40
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
63
$0
$0.030454
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
64
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
65
$0
$0.000384
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
66
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
67
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
68
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
69
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
70
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
71
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
72
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 72 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API