დეტალები

TradeOgre is a digital assets exchange, which supports alternative coins with various privacy functions.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $70 840.72
7.79 BTC
Rank 226
ვალუტები66
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationTwitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 4 minutes ago
API StatusLast check 4 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$13 314.73
$206.91
18.77%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$8 385.88
$43.05
11.82%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$4 870.65
$0.458872
6.87%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$3 680.20
$0.019726
5.19%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$3 669.38
$64.59
5.17%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$2 158.65
$0.031361
3.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$2 095.95
$0.002545
2.96%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$2 057.89
$0.355062
2.90%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$1 063.74
$0.027271
1.50%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$941.85
$73.63
1.33%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$733.13
$0.355153
1.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$631.25
$0.354426
0.89%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$531.28
$0.014817
0.75%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$500.96
$0.007272
0.71%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$435.75
$0.006090
0.61%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$421.16
$0.493596
0.59%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$294.39
$0.008454
0.42%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$279.57
$0.747121
0.39%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$252.57
$0.002000
0.36%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$248.15
$0.003727
0.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$197.68
$0.000013
0.28%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$152.49
$0.011545
0.22%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$131.28
$0.004091
0.19%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$130.05
$0.004636
0.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$101.73
$0.036815
0.14%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$93.67
$0.343518
0.13%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$66.85
$0.301339
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$62.07
$0.127353
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$40.97
$0.013544
0.06%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$37.30
$0.012908
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$13.82
$0.013817
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$12.62
$0.190984
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$12.13
$0.002091
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$7.43
$0.000021
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$6.37
$0.002636
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$4.57
$0.000076
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$3.14
$0.000727
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$2.77
$0.025180
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$5 908.20
$0.008817
8.33%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$2 557.29
$0.035452
3.61%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$2 488.04
$0.073176
3.51%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$1 629.87
$0.065540
2.30%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$1 053.45
$0.000029
1.49%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$812.97
$0.000024
1.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$636.58
$0.005181
0.90%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$377.46
$0.143443
0.53%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$129.42
$0.001818
0.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$93.71
$0.002182
0.13%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$2 955.94
$0.006727
4.17%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$2 089.15
$0.001091
2.95%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$1 835.59
$0.001565
2.59%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$559.14
$0.000091
0.79%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$59.83
$0.000273
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$47.11
$0.000909
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$12.53
$0.000182
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$10.32
$0.000273
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$2.19
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$1.128908
$0.000364
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$16.33
$0.000091
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$0.916198
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$0.909017
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$0.516039
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$0
$0.000545
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$0
$0.079175
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$0
$0.000273
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$0
$1.71
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 74 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API